Laktat måling

En laktatprofil gir deg innsikt i din anaerobe terskel. Det vil si den høyeste arbeidsbelastningen hvor det er balanse mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. Laktatverdiene ved ulike belastninger kan brukes til å optimalisere og kvalitetssikre din trening. 

Måling av laktat vil på sikt å kunne øke fysisk kapasitet gjennom å sørge for god balanse mellom lav og høy intensitet på treningsøktene og dermed kunne gi utøveren jevn progresjon. 

Gjennom oppretting av laktatprofil kan trener og idrettsutøver finne fram til, og skreddersy, de individuelle og ideelle intensitetssonene.

Ta kontakt for avtale på post@frem365.no

© 2019 by FREM.365